bt365投注

当前位置:首页  > 统计数据  > 统计信息
发布时间:2019-01-07 11:28 来源:市统计局 【字体: 打印
 
增长(%
 
固定资产投资(含辛集市数据)
4.4
 
固定资产投资(不含辛集市数据)
4.3
 
#建设项目投资
16.8
 
房地产开发投资
-19.3
 
按三次产业分
 
 
第一产业
28.8
 
第二产业
2.3
 
第三产业
3.9
 
按隶属关系分
 
 
中央投资
106.6
 
地方投资
3.9
 
民间投资
1.4
 
城市基础设施投资
50.8